Inscriere

Home / Inscriere

ÃŽnscrierea la liceu

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.

Înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza pe baza următoarelor acte:

  1. cererea de înscriere;
  2. cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
  3. adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  4. foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. fisa medicală.