Auxiliar curricular

Acasă
Educație
Comunitate
Auxiliar curricular

Auxiliar curricular pentru pregătirea atestatului la informatică

Ce fel de subiecte?
Prezenta broșură este o lucrare care a rezultat din colaborarea în cadrul unui grup de profesori, direct implicați în predarea informaticii la clasele a 12-a, specialiști în domeniul evaluării și a bazelor de date. Prin modul de concepție și de prezentare, ne dorim să răspundem în mod direct și real la nevoile școlii de azi. Așadar, vă propunem câte o modalitate de rezolvare a subiectelor de atestat propuse pentru clasele cu specialitatea matematică informatică, respectiv matematică informatică intensiv informatică cu respectarea cerințelor impuse de propunători : pe de o parte, sunt identificate entitățile și atributele corespunzătoare, structura tabelelor obținute și model de completare cu respectarea constrângerilor impuse de problemă ; pe de altă parte, sunt rezolvare cerințele ce impun scrierea de instrucțiuni SQL.
Cui ne adresăm?
În primul rând, ne adresăm elevilor de liceu care vor găsi în această lucrare rezolvarea subiectelor de baze de date propuse pentru obținerea atestatului profesional la informatică de la clasele cu specialitatea matematică informatică, respectiv matematică informatică intensiv informatică. Aceste exerciții pot fi folosite și la clasă pentru verificarea cunoștințelor dobândite ca urmare a parcurgerii capitolului de modelare a bazelor de date și a comenzilor SQL. În al doilea rând, ne adresăm profesorilor care au nevoie de acest instrument de lucru nu numai pentru exersarea noțiunilor specific bazelor de date dar și pentru examenele pe care ei le susțin (titularizare, definitivat).

Prof. Corina-Elena VINȚ
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”