Bacalaureat 2019 – Probele Competențe Lingvistice și Digitale

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
LA PROBELE DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE

  • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza B.I/C.I , sau a paşaportului, conform graficului orar afişat.
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de stocare a informaţiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
  • În timpul desfăşurării probei de examen, candidaţii nu comunică în niciun fel între ei.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

Repartizarea pe zile și laboratoare la proba de evaluare a competențelor digitale (proba D). La această probă, accesul în laboratoarele de informatică se va face la ora 12:30. Accesul în săli este permis pe baza carnetului de elev vizat la zi / carte de identitate.
Rezultate proba D

Repartizarea pe zile și comisii la proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
Miercuri – 12 iunie 2019
Repartizare oral – 13 iunie 2019
Rezultate proba C