Inspecție la clasă organizată de unitate – etapa RA