Olimpiada de Matematică etapa pe sector – 10 februarie 2024

CONTESTAŢIILE SE PRIMESC LA ADRESA DE E-MAIL
contestatii.vianu.onm@lbi.ro
Luni, 12 FEBRUARIE 2024, ÎNTRE ORELE 9.00-16.00

Candidații claselor IX-XII vor depune eventualele contestaţii pe subiecte.
Un candidat participant la etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică poate contesta punctajul obținut la adresa de e-mail dedicată centrului de concurs. Contestațiile se iau în considerare doar dacă sunt depuse în intervalul de timp specificat în prezentul anunț, doar la adresa de e-mail specificată în acest anunț și doar prin completarea cererii, însoțită de dovada identității elevului care depune contestație!
Decizia Comisiei de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor este definitivă şi nu poate fi modificată ulterior, conform Art. 17, alin. 1), din Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de Matematică nr. 24857/31.01.2024
Conform hotărârii Consiliului Consultativ la disciplina matematică, la etapa locală, lucrările contestate nu pot fi vizualizate!

Modelul de contestație poate fi descărcat aici

REZULTATELE CONTESTAŢIILOR SE VOR AFIŞA
Miercuri, 14 FEBRUARIE 2024, DUPĂ ORELE 18.00.