Statistica cu personalul vaccinat împotriva COVID-​19 la data de 31 octombrie 2021

Statistica cu personalul vaccinat împotriva COVID-​19 la data de 31 octombrie 2021

Con­form adre­sei Min­is­teru­lui Edu­catiei nr. 429/29.10.2021, sta­tis­tica per­son­alu­lui vac­ci­nat împotriva COVID-​19 din Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti este următoarea:

Total per­sonal: 110

Per­sonal vac­ci­nat: 80, reprezentând 72,73% din numărul total de angajaţi