Anunț pentru „Micii Campioni” 2019

Anunț pentru „Micii Campioni” 2019

ANUNȚ PENTRU CONCURSUL „MICII CAMPIONI” – EDIȚIA 2019

Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face numai pe baza unui act de identitate cu fotografia titularului (carnet de elev vizat la zi, pașaport).